วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

บริการเงินกู้นอกระบบ แบบลดต้นลดดอก ดอกเบี้ยร้อย 10%

สำหรับพนักงานที่ทำงานมีเงินเดือนผ่านแบงค์ สามารถกู้ได้ 1-2 เท่า ของเงินเดือน

คุณสมบัติของผู้กู้

1. อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป เงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป  อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
2. มีอาชีพ  หรือรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้
3. ที่อยู่ และสถานที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ที่เราให้บริการ

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน(เหมือนคนกู้)

1. อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป เงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป  อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
2. มีอาชีพ  หรือรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้
3. ที่อยู่ และสถานที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ที่เราให้บริการ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
4. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
5. บัญชีเงินเดือน + ATM (ผู้กู้)
6. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก ที่ต้องการโอนเงินเข้า (กรณีผ่านการอนุมัติ)
7. แผนที่ที่อยู่ปัจจุบัน+ที่ทำงาน

สนใจปรึกษาได้ที่ มณ 086-782-1929